מילות פעיל לילדים

'אני בכנסיה שלך בלילה'עצוב לי להכיר אותך


לטפס על הגדר ודרך הדלת הצדדית


חלפו על פני הסרקופגים שהונחו על רצפת העפר
שם החזקנו ידיים
שירה דרך החור בתקרה
אל השמיים
אני בכנסייה שלך בלילה
שרה, הללויה בראש ריאותיי

מעשני שרשראות אנחנו אף פעם לא מזדקניםאיש לא דיבר כשקולותינו עלו
כוכבים זרחו וכך גם נשמתנו

tnt ac / dc

אבל עכשיו הזיכרון הצודק שלו נשרף במוחי
הכוח שחשנו באותו לילה לעולם לא יוסבר
אני בכנסייה שלך בלילה
שרה, הללויה בראש ריאותיי