מילים של פיטר ברדלי אדמס

'אני אומר לעצמי'תמיד אותו מקום על גפהמישהו כמוך מילים של אדל

תמיד אותה טעות כשאנחנו מנסים להיות חברים
הלב שלי פתוח הלילה והיא שוב דופקת
אבל אני אומר לעצמי 'אל תכניס לה להיכנס'

כמה זמן עשוי גשם גשם לתלות מעל ראשי?
אני סוחב את המחשבות האלה ואת הדברים שהיא אמרה
אני מתחיל להישבר ואני רוצה שהיא תדע
אבל אני אומר לעצמי, 'פשוט תעזוב אותה'

נעשה זאת בפעם האחרונה, ואז לעולם לא עוד
אין צורך לשאול מדוע, כל כך קל להעמיד פנים

הלב שלי פתוח הלילה והיא שוב דופקת
אז אני אומר לעצמי, 'פשוט תכניס אותה'
אני לא יכול להתאפק, אני נותן לה להיכנס

אדל לא משנה מיליםרק פעם אחת אחרונה הכנסתי לה להיכנס