מילים של בריאן אדמס

'אני לא מאבד את המאבק'

איך זה שנלקחים תמיד הטובים ביותר


מה שאני רואה כשאני רואה אותך - אהבה באהבה
משהו בעניין הזמן, משהו בגורל
חייבים ללכת עם התחושה - אפילו לא בזבוז רב מדי

תביא את זה תביא אותו על איה - נולדתי מוכנה
אני בן לאדם חזק - אני סלע יציב
כל מה שאתה זורק - אני יכול לראות את זה מגיע
לא תהיה TKO רק הרבה אהבה

ניגודי קוז מושכים את הדרך הזו
אם היום הוא לילה והלילה הוא יום
אם לאהוב אותך זה לא בסדר אז מותק - טועה צודק
ואני לא מפסיד להילחם


נותן לכלב מילות עצם
קח את זה, קח את זה, קח את זה הלאה - בלי לנחש שני
להתלבש מצב - אנחנו צריכים להתפשט
שמע את הפעמון מצלצל - שניות מסיבוב שתיים
הסתכלתי על הפרס, והפרס הוא אתה